Προσφορά Γάμου
 
Φωτογράφιση του μυστήριου
Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου 
Φωτογράφιση μετά το μυστήριο 
Φωτογραφική κάλυψη οικογενειακών φωτογραφιών
Πορτραίτα
Φωτογράφιση της δεξίωσης 2 ώρες
Βιντεοσκόπηση της δεξίωσης 2 ώρες
1 DVD με όλες τις φωτογραφίες -
4 σετ DVD με το μοντάζ του βίντεο (πλήρες μοντάζ -μουσική εξώφυλλα - κουτάκια)
1 usb stick με το μοντάζ σε foul HD για την τηλεόρασή σας και μαζί τις φωτογραφίες σας 
1 άλμπουμ 30χ30 
1 άλμπουμ 20χ20 

Τιμή 800 ευρώ
*Δώρο η next day φωτογράφιση

Προσφορά Βάπτισης 

Φωτογράφιση του μυστηρίου
Βιντεοσκόπηση του μυστηρίου 
Φωτογράφιση μετά το μυστήριο στο χώρο της εκκλησίας . 
1 DVD με όλες τις φωτογραφίες - 
2 σετ DVD με το μοντάζ του βίντεο (πλήρες μοντάζ -μουσική εξώφυλλα - κουτάκια)
1 usb stick με το μονταζ σε Foul HD
1 ψηφιακο αλμπουμ 20χ20 

Τιμή 400 ευρώ